Projekty   Problemy firmy   kontakt


Wazne jest dażenie do celu

Zarzadzanie procesami

Vendo CRM umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów. Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zdarzenia są widoczne w przejrzystej formie na kalendarzu. Dzięki modułowi Workflow możemy definiować procedury ich obiegu. Uzyskujemy wsparcie dla takich spraw jak przygotowywanie kalkulacji i ofert, obsługi zapytań ofertowych, wniosków urlopowych, reklamacji, zapotrzebowania na zasoby firmowe (np. samochód), controlling kosztów, procedowanie pism, itp. Zyskujemy dzięki korzystaniu z tej funkcjonalności na skróceniu terminów czy zmniejszenie ilości spraw o których zapominamy.

Głównymi korzysciami, które daje jest:

  • podniesienie efektywności i jakości pracy,
  • usprawnienie obiegu zadań, informacji i dokumentów w firmie,
  • poprawa skuteczności działań marketingowych,
  • zwiększenie aktywności pracowników,
  • planowanie i przydzielanie zdarzeń (np. zadań i kontaktów z kontrahentami)
  • systematyczne pozyskiwanie nowych klientów
  • planowanie rozwoju infrastruktury IT,