Strona startowa   problemy firmy   kontakt

Projekty
Vendo CRM – Zarządzanie Projektami to bardzo funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu narządzie dla tych, którzy kierują realizacją złożonych, wielowątkowych tematów. System umożliwia planowanie projektu w oparciu o wielopoziomowe struktury zadań oraz przydział pracowników i zasobów do ich realizacji. Na bieżąco śledzi stopień wykonania poszczególnych etapów, ułatwiając szybkie wykrywanie ewentualnych opóźnień i podejmowanie działań korygujących. Zdecydowanie poprawia to skuteczność i terminowość realizacji.
  1. Zarządzanie Projektami
  2. prowadzenie projektu
  3. tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu
  4. tworzenie wielopoziomowych podzadań
  5. określenie wzajemnej zależności między zadaniami: następnik – poprzednik
  6. możliwość automatycznego przeliczania okresu realizacji zadań na podstawie postępu w realizacji poprzedników wg różnych kryteriów: jak najwcześniej, nie wcześniej niż, jak najpóźniej, itp.
  7. przedstawienie projektu w formie wykresu Gantta
  8. zadania utworzone w ramach projektu są widoczne w kalendarzu pracownika obok zadań związanych z innymi projektami i zdarzeń nie powiązanych z żadnym